เรื่องควรรู้ ฝากช่างอลูฯ ไว้ดูกันลืม

บทความ |

วันนี้พบกับเกร็ดความรู้เล็ก ๆ สำหรับนำไปใช้งานได้จริงเกี่ยวกับงานติดตั้งประตูหน้าต่างอลูมิเนียมที่เรารวบรวมมาฝาก เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์อย่างดีกับช่างมือใหม่ ไม่มากก็น้อย และยังสามารถเป็นตัวช่วยในการยึดไว้ปรับใช้กับหน้างานของแต่ละคนได้

80-90 cm. คือตัวเลขค่าประมาณมาตรฐานระยะความสูงของหน้าต่าง เมื่อวัดจากพื้น สำหรับงานออกแบบส่วนมากเพื่อใช้งานร่วมกับตู้-เคาน์เตอร์ หรือสิ่งของอื่น ๆ ไม่ให้เกินหน้าต่างขึ้นมา โดยตามหลักความสูงของวงกบหน้าต่างกับประตูจะไว้เท่ากัน เพื่อความสวยงาม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการออกแบบที่กำหนด ยืดหยุ่นได้ตามการใช้งานแต่ต้องยึดอยู่บนหลักของความปลอดภัย

 

แชร์