ประตูบานเลื่อน หน้าต่างบานเลื่อน

ไทยเม็ททอล อลูมิเนียม ศูนย์รวมประตูบานเลื่อน และหน้าต่างบานเลื่อนที่ผลิตจากวัสดุอลูมิเนียมคุณภาพสูงในระดับมาตรฐานสากล พร้อมตอบโจทย์การใช้งานได้มากที่สุด

ความสำคัญของประตูบานเลื่อน หน้าต่างบานเลื่อน

“บานเลื่อน” สามารถทำได้ทั้งประตูและหน้าต่าง ด้วยคุณสมบัติที่ช่วยประหยัดเนื้อที่ ใช้งานง่าย เปิดด้วยการเลื่อนบานจากซ้ายไปขวา (หรือขวาไปซ้าย) จึงเพิ่มพื้นที่ใช้สอยให้ตัวบ้าน และสะดวกต่อการใช้งาน บานเลื่อนคือประตูที่เลื่อนเปิดด้วยลูกล้อและรางที่อยู่ในวงกบ และมีรางมุ้งที่ติดมากับระบบรางอยู่แล้ว บานเลื่อนสามารถแบ่งย่อยออกได้หลายรูปแบบ 

บานเลื่อนสำหรับใช้ภายนอก มีความจำเป็นต้องรองรับน้ำ ลม ฝุ่น เสียง แรงกระแทก หรือ มีขนาดใหญ่พิเศษ จึงมาพร้อมธรณีและเฟรมวงกบที่กันน้ำรอบตัว ไทยเม็ททอลมีทั้งระบบไทยมาตรฐาน และ ระบบชุดพัฒนา (X-Series) ที่เพิ่มประสิทธิภาพในการกันน้ำที่ดีกว่า ทำบานได้ใหญ่กว่า และกันเสียง กันแมลงต่างๆได้มากกว่า โดยการติดตั้งควรคำนึงถึงขนาด และระยะของเฟรม เพื่อให้ขอบปูนหรือระดับพื้นสอดคล้องกับระยะเฟรม

บานเลื่อนสำหรับใช้งานภายใน หรือ พื้นที่ใต้ชายคา ที่ไม่ได้รับน้ำฝน ลม ฝุ่นต่างๆ จะเน้นไปที่การแบ่งพื้นที่ กั้นห้อง หรือใช้งานในจุดที่ไม่ต้องการธรณีประตู การติดตั้งควรคำนึงถึงฟังก์ชันการใช้งานของพื้นที่เพื่อเลือกรุ่นให้เหมาะสม ปัจจุบัน บานเลื่อนสำหรับใช้ภายในมีให้เลือกใช้ 2 แบบ คือ บานเลื่อนรางแขวน หรือที่เรียกว่าบานแขวน (ไม่มีธรณี) และบานเลื่อนธรณีหลังเต่า (ธรณีลาดไปกับพื้น)

 

 

ตัวอย่างรูปแบบบานเลื่อน

ความสำคัญของประตูบานเลื่อน หน้าต่างบานเลื่อน

“บานเลื่อน” สามารถทำได้ทั้งประตูและหน้าต่าง ด้วยคุณสมบัติที่ช่วยประหยัดเนื้อที่ ใช้งานง่าย เปิดด้วยการเลื่อนบานจากซ้ายไปขวา (หรือขวาไปซ้าย) จึงเพิ่มพื้นที่ใช้สอยให้ตัวบ้าน และสะดวกต่อการใช้งาน บานเลื่อนคือประตูที่เลื่อนเปิดด้วยลูกล้อและรางที่อยู่ในวงกบ และมีรางมุ้งที่ติดมากับระบบรางอยู่แล้ว บานเลื่อนสามารถแบ่งย่อยออกได้หลายรูปแบบ 

บานเลื่อนสำหรับใช้ภายนอก มีความจำเป็นต้องรองรับน้ำ ลม ฝุ่น เสียง แรงกระแทก หรือ มีขนาดใหญ่พิเศษ จึงมาพร้อมธรณีและเฟรมวงกบที่กันน้ำรอบตัว ไทยเม็ททอลมีทั้งระบบไทยมาตรฐาน และ ระบบชุดพัฒนา (X-Series) ที่เพิ่มประสิทธิภาพในการกันน้ำที่ดีกว่า ทำบานได้ใหญ่กว่า และกันเสียง กันแมลงต่างๆได้มากกว่า โดยการติดตั้งควรคำนึงถึงขนาด และระยะของเฟรม เพื่อให้ขอบปูนหรือระดับพื้นสอดคล้องกับระยะเฟรม

บานเลื่อนสำหรับใช้งานภายใน หรือ พื้นที่ใต้ชายคา ที่ไม่ได้รับน้ำฝน ลม ฝุ่นต่างๆ จะเน้นไปที่การแบ่งพื้นที่ กั้นห้อง หรือใช้งานในจุดที่ไม่ต้องการธรณีประตู การติดตั้งควรคำนึงถึงฟังก์ชันการใช้งานของพื้นที่เพื่อเลือกรุ่นให้เหมาะสม ปัจจุบัน บานเลื่อนสำหรับใช้ภายในมีให้เลือกใช้ 2 แบบ คือ บานเลื่อนรางแขวน หรือที่เรียกว่าบานแขวน (ไม่มีธรณี) และบานเลื่อนธรณีหลังเต่า (ธรณีลาดไปกับพื้น)

ประตูบานเลื่อน ติดตั้งภายนอก ระบบชุดพัฒนา X-Series รุ่น X20

ประตูบานเลื่อน ระบบชุดพัฒนา (X-Series) รุ่น X20 ใส่ตบธรณีเพิ่ม เพื่อความเรียบร้อย สวยงาม

หน้าต่างบานเลื่อน ติดตั้งภายนอกบ้าน ระบบชุดพัฒนา X-Series รุ่น X20

หน้าตัดเฟรมล่าง ระบบชุดพัฒนา X-Series รุ่น X20

หน้าต่างบานเลื่อน ติดตั้งภายนอกบ้าน ระบบชุดพัฒนา X-Series รุ่น X10

หน้าตัดเฟรมบน-ล่าง ระบบชุดพัฒนา X-Series รุ่น X10

รางประตู-หน้าต่างบานเลื่อน ติดตั้งภายนอก ระบบไทยมาตรฐาน

หน้าตัดเฟรมล่าง (ขาเตี้ย) ระบบไทยมาตรฐาน

บานเลื่อนรางแขวน (ไม่มีธรณี)

บานเลื่อนธรณีหลังเต่า (ธรณีลาดไปกับพื้น)

หน้าตัดเฟรมล่างหลังเต่า 2 ราง

หน้าตัดเฟรมล่างหลังเต่า 3 ราง

ความแตกต่างของประตูบานเลื่อน หน้าต่างบานเลื่อน ระหว่างระบบไทยมาตรฐานและระบบพัฒนา

ความแตกต่างของประตู-หน้าต่างบานเลื่อนระบบไทยมาตรฐาน และระบบพัฒนา อาจสังเกตได้จาก “เฟรมล่าง” หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า “ราง” เพราะเฟรมล่างหรือรางของระบบพัฒนาจะถูกออกแบบให้ช่วยกันน้ำ รวมถึงป้องกันสิ่งแปลกปลอมมากกว่าระบบไทย (ชุดท้องตลาดทั่วไป)

การออกแบบบานเลื่อน สามารถกำหนดจำนวน และ การแบ่งบานให้เหมาะสมกับการใช้งานได้ ตั้งแต่ 2 บาน 3 บาน และ 4 บาน โดยบานประตูอาจเลื่อนได้เป็นบางบานหรือเลื่อนได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเลื่อนไปในทางเดียวกันเพื่อเก็บที่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งของประตู หรือเลื่อนสลับจากแต่ละด้านเข้าหากัน  โดยคำนึงถึงทิศทางการเดินเข้าออกของผู้ใช้งานเป็นสำคัญ

บานเลื่อน 2 บาน เป็นรูปแบบที่ได้รับความนิยม เพราะมีขนาดที่เหมาะสมกับพื้นที่ของบ้านพักอาศัยในไทยส่วนใหญ่ เจ้าของบ้านสามารถกำหนดให้เลื่อนสลับได้ทั้ง 2 ฝั่ง (Slide-Slide) หรือจะเลื่อนแค่บานเดียวก็ได้ (Slide-Fix)

บานเลื่อน 3 บาน หรือบานลากจูง (Slide-Slide-Fix) ช่วยให้ได้พื้นที่การเปิดถึง 2 ใน 3 ของพื้นที่บาน เพราะสามารถเลื่อน 2 บานให้เก็บซ้อนกันในตำแหน่งของบาน Fix เพื่อให้มีพื้นที่ใช้สอยในการเข้า-ออกเพิ่มมากขึ้น

บานเลื่อนแบ่ง 4 บาน (Fix-Slide-Slide-Fix)  จะเปิดตรงกลางเพื่อให้บานซ้าย-ขวา เลื่อนไปซ้อนเก็บอยู่ในตำแหน่งบาน Fix ด้านข้างของทั้งสองฝั่ง

หากสังเกตบานเลื่อนที่มีหลายๆบาน เจ้าของบ้านจะเห็นว่าเสาแนวตั้งในประตู-หน้าต่างอาจมีขนาดเท่ากันหรือต่างกัน เสาเหล่านี้ทำหน้าที่ยึดกระจกให้เลื่อนไปตามรางบนและรางล่างเพื่อเปิด-ปิดบาน โดยเสาที่เราเห็นจะมีอยู่ 2 แบบ คือ เสากุญแจ และเสาเกี่ยว

 

เปรียบเทียบหน้าตัดเฟรมล่าง ระบบไทยมาตรฐาน และระบบพัฒนา

เปรียบเทียบบานเลื่อนระบบไทยมาตรฐาน และระบบพัฒนา แบบ Side View

บานเลื่อนสลับ 2 บาน ที่เลื่อนสลับจากแต่ละด้านเข้าหากัน (Slide – Slide)

ประตู-หน้าต่าง บานเลื่อน 2 บาน

บานเลื่อนลากจูง 3 บาน ที่เลื่อนเปิดบานไปในทิศทางเดียวกัน (Slide-Slide-Fix)

ประตู-หน้าต่าง บานเลื่อนลากจูง 3 บาน

บานเลื่อนแบ่ง 4 บาน (Fix – Slide – Slide – Fix)

ภาพแสดงตำแหน่ง “เสากุญแจ” และ “เสาเกี่ยว”

เสากุญแจ และเสาเกี่ยว คืออะไร

เสากุญแจ คือ เสาที่ติดตั้งอุปกรณ์ล็อคของบานประตู-หน้าต่าง เพื่อทำหน้าที่ล็อคระหว่างบานด้วยกัน หรือล็อคระหว่างตัวบานกับเฟรม (เฟรม = วงกบที่ติดตั้งกับผนังปูน) ขนาดความกว้างมาตรฐานของเสากุญแจทั่วไปคือ 5 ซม.

เสาเกี่ยว จะทำหน้าที่เกี่ยวระหว่างตัวบาน เพื่อลากจูงอีกบานให้เลื่อนเปิดหรือปิด โดยไทยเม็ททอลมีเสาเกี่ยวให้เลือก 2 ขนาด คือกว้าง 3 ซม. และ 5 ซม. ตามความต้องการของเจ้าของบ้าน เช่น หากต้องการให้ทุกเสาของประตูหน้าต่างมีขนาดเท่ากัน ก็สามารถเลือกใช้เสาเกี่ยวขนาด 5 ซม. เพื่อให้ภาพรวมดูสมมาตร

หากเจ้าของบ้านทราบความต้องการของตนเองว่าอยากให้บานประตู-หน้าต่างรองรับการใช้งานแบบไหน ก็ควรแจ้งผู้ติดตั้งหรือช่างอลูมิเนียมก่อนตั้งแต่แรก เพื่อให้ได้ระบบที่ตอบโจทย์ที่สุดนั่นเอง เพราะถ้าหากเลือกผิดประเภท อาจจะได้ประตูหน้าบ้านที่เปิด-ปิดได้ลื่น น้ำหนักเบา แต่ไม่กันฝนและฝุ่น หรือ อาจจะได้ประตู-หน้าต่างภายในอาคารที่มีธรณี ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเดินสะดุดหกล้มได้

เสากุญแจ ทำหน้าที่ล็อคบาน

เสาเกี่ยว ทำหน้าที่เกี่ยวระหว่างตัวบานให้เลื่อนเปิด-ปิด

ไทยเม็ททอล อลูมิเนียม ผู้ผลิตอลูมิเนียมเส้นสำหรับประตูบานเลื่อน หน้าต่างบานเลื่อน แบบครบวงจร

“ไทยเม็ททอล อลูมิเนียม” ผู้ผลิตอลูมิเนียมเส้นสำหรับประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมครบวงจร เทียบเท่างานอุตสาหกรรมในระดับมาตรฐานสากล เรามุ่งมั่นพัฒนากระบวนการผลิตด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย และส่งมอบอลูมิเนียมเส้นคุณภาพสูงที่ปราศจากสารก่อมะเร็ง ปลอดภัยกับผู้ใช้งาน ทั้งพนักงาน ช่างอลูมิเนียม และเจ้าของบ้าน เพื่อนำไปประกอบติดตั้งเป็นประตู-หน้าต่างที่สวยงาม แข็งแรง ทนทาน อยู่คู่กับบ้านคุณไปยาวนาน

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับประตูบานเลื่อน หน้าต่างบานเลื่อน

ประตูบานเลื่อน หน้าต่างบานเลื่อนแบบแขวนดีไหม น่าใช้งานหรือเปล่า?

หากคุณกำลังอยากเปลี่ยนประตูและหน้าต่างมาเป็นแบบแขวนหรือรางแขวน ควรพิจารณาถึงความเหมาะสมในพื้นที่ที่ต้องการติดตั้ง เพราะข้อดีของประตูบานเลื่อน หน้าต่างบานเลื่อนแบบแขวนคือความสวยงามที่ช่วยประหยัดพื้นที่ใช้สอย แต่ข้อควรระวังในการติดตั้งคือการคำนวณน้ำหนักของรางเลื่อนและการยึดบานประตู เนื่องจากต้องแบกรับน้ำหนักของประตูทั้งบาน หากมีการคำนวณที่ผิดพลาดก็อาจเพิ่มความเสี่ยงที่จะทำให้บานประตูหลุดหรือประตูตกราง ซึ่งสามารถเกิดอันตรายต่อผู้อยู่อาศัยได้

ประตูบานเลื่อนแบบกระจกราคาเท่าไร?

โดยปกติแล้วประตูบานเลื่อนแบบกระจกที่เป็นประตูบานเลื่อนเดี่ยวจะมีราคาเริ่มต้นที่ถูกกว่าประตูบานเลื่อนแบบสลับ เนื่องจากประตูบานเลื่อนเดี่ยวจะสามารถเลื่อนได้ 1 บาน และปิดตาย 1 บาน ใช้อุปกรณ์ที่น้อยกว่าจึงทำให้มีราคาเริ่มต้นที่ประมาณ 3,000 บาทขึ้นไป ซึ่งราคาประตูบานเลื่อนแบบกระจกแต่ละประเภทมีความแตกต่างกัน ผู้ที่สนใจหรือต้องการซื้อประตูบานเลื่อนแบบกระจกควรสอบถามราคาให้แน่ชัดเพื่อประกอบการตัดสินใจ

ประตูบานเลื่อนมีกี่ประเภท

สำหรับประตูบานเลื่อนสามารถแบ่งประเภทออกได้เป็นหลากหลายแบบด้วยกัน โดยอาจแบ่งตามประเภทของราง หรือแบ่งตามลักษณะการเปิด-ปิดบานประตู ดังนี้

แบ่งตามประเภทของราง

– ประตูบานเลื่อนแบบรางเลื่อนล่าง มีข้อดีที่สามารถติดตั้งได้ง่ายและราคาถูก แต่ข้อเสียคือลูกล้อของบานประตูจะเสื่อมสภาพเมื่อถูกใช้เป็นเวลานานและการวางรางเลื่อนบนพื้นเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้อีกด้วย

– ประตูบานเลื่อนแบบรางเลื่อนบนหรือรางแขวน มีข้อดีในการประหยัดพื้นที่และมีความสวยงาม แต่ข้อควรระวังในการติดตั้งคือการคำนวณน้ำหนักของรางเลื่อนและการยึดบานประตูให้ดี เพราะหากคำนวณไม่ดีเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและอันตรายได้

แบ่งตามลักษณะบาน และรูปแบบการการเปิด-ปิดบาน

– บานเลื่อน 2 บาน สามารถกำหนดให้เลื่อนสลับได้ทั้ง 2 ฝั่ง (Slide-Slide) หรือจะเลื่อนแค่บานเดียวก็ได้ (Slide-Fix)

– บานเลื่อน 3 บาน หรือบานลากจูง (Slide-Slide-Fix) สามารถเลื่อน 2 บานให้เก็บซ้อนกันในตำแหน่งของบาน Fix ได้

– บานเลื่อนแบ่ง 4 บาน (Fix-Slide-Slide-Fix)  จะเปิดตรงกลางเพื่อให้บานซ้าย-ขวา เลื่อนไปซ้อนเก็บอยู่ในตำแหน่งบาน Fix ด้านข้าง

ชุดอุปกรณ์ประตูบานเลื่อนมีอะไรบ้าง

สำหรับชุดอุปกรณ์ประตูบานเลื่อน ประกอบไปด้วยฮาร์ดแวร์ และอุปกรณ์เสริมต่างๆ หรือที่เรียกว่า accessory โดยประตูบานเลื่อนแต่ละรูปแบบ อาจจะใช้ชุดอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน เพื่อให้การประกอบติดตั้งบานและการใช้งานมีประสิทธิภาพสูงสุด หากใช้ระบบประตูหน้าต่างที่มีคุณภาพ แต่ติดตั้งอุปกรณ์ไม่ครบ หรือไม่ถูกต้อง ก็อาจทำให้ประตูหน้าต่างเหล่านั้น ไม่สามารถกันน้ำ กันฝุ่น หรืออากาศได้ดีเท่าที่ควร

 • ลูกล้อตลับ 
 • มือจับล็อกมัลติพ๊อยท์ 
 • ปุ่มเสริมปลายบานเลื่อนปรับได้ 
 • แป้นรับล็อก 
 • แกนเกียร์ 
 • ยางปิดรูน้ำเข้า 
 • ยางปิดรูน้ำออก 
 • ยางกันชน 
 • ฝาปิดเสาเกี่ยว หรือ ตบเสาเกี่ยว
 • สักหลาด สำหรับ ใส่ตามแนวขวาง – ตั้งของเสา
 • ก้านซีกรู๊ฟ

ประตูบานเลื่อนแบบกระจกดีไหม

ประตูบานเลื่อนแบบกระจกเป็นประตูบานเลื่อนยอดนิยมที่ถูกเลือกใช้งานกันเป็นจำนวนมาก เนื่องจากมีดีไซน์การออกแบบที่เหมาะสมและเข้ากับบ้านทุกสไตล์ได้เป็นอย่างดี รวมถึงยังช่วยให้ผู้อยู่อาศัยสามารถเปิดรับชมวิวนอกบ้านได้อย่างเต็มที่ หากมีการติดตั้งพื้นที่ภายในบ้านก็จะช่วยทำให้บ้านดูกว้างขวางและโปร่งสบาย และเพื่อความปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัย ควรเลือกประตูบานเลื่อนที่ผลิตจากกระจกนิรภัยที่มีความทนทานต่อสภาพอากาศต่าง ๆ หากคุณกำลังสนใจประตูบานเลื่อนแบบกระจกอยู่ ขอบอกเลยว่าประตูบานเลื่อนแบบกระจกพร้อมมอบความคุ้มค่าและตอบโจทย์การใช้งานให้กับบ้านคุณได้อย่างแน่นอน

ประตูบานเลื่อนแบบกระจกแพงไหม

สำหรับประตูบานเลื่อนแบบกระจกของไทยเม็ททอลถือว่ามีราคาเริ่มต้นที่คุ้มค่าเป็นอย่างมาก เพราะถ้าหากมองถึงวัสดุอลูมิเนียมที่ถูกนำมาทำเป็นบานประตูแล้ว ต้องบอกเลยว่าเป็นอลูมิเนียมคุณภาพสูงและมีมาตรฐานเทียบเท่างานอุตสาหกรรมในระดับมาตรฐานสากล รวมทั้งยังใส่ใจในเรื่องของสุขอนามัยของผู้ใช้งาน เพราะเป็นอลูมิเนียมเส้นคุณภาพสูงที่ปราศจากสารก่อมะเร็งที่รับรองถึงความปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัยได้อย่างแน่นอน

หน้าต่างบานเลื่อนมีกี่ประเภท

หน้าต่างบานเลื่อน เป็นรูปแบบของหน้าต่างที่เรียกได้ว่าถูกนิยมใช้งานกันเป็นจำนวนมาก เนื่องจากมีการใช้งานที่ง่ายและราคาไม่สูงมากนัก หน้าต่างบานเลื่อนสามารถติดตั้งได้หลายแบบ เช่น

 • หน้าต่างบานเลื่อนข้างเดียว (Fixed-Slide)
 • หน้าต่างบานเลื่อนสลับ (Slide-Slide)
 • หน้าต่างบานเลื่อนออกข้างคู่ หรือหน้าต่างบานเลื่อนสี่ (Fixed-Slide-Slide-Fixed)
 • หน้าต่างบานเลื่อนข้างช่องแสงกลาง (Slide-Fixed-Slide)
 • หน้าต่างบานเลื่อน 3 ราง (Slide-Slide-Fixed)

หน้าต่าง 3 บาน เท่ากับกี่เมตร

สำหรับผู้ที่กำลังสนใจติดตั้งหน้าต่างบานเลื่อนและกำลังเกิดความสงสัยว่าถ้าติดตั้งหน้าต่าง 3 บาน จะเท่ากับกี่เมตร ซึ่งหน้าต่างบานเลื่อน 3 บาน ขนาดที่ช่างผู้เชี่ยวชาญและผู้รับเหมาให้คำแนะนำจะอยู่ที่ความกว้างประมาณ 1.8 เมตร ความสูง 1.1 เมตร และความกว้าง 2.4 เมตร ความสูง 1.2 เมตร ซึ่งขนาดเหล่านี้เป็นเพียงแค่ขนาดที่แนะนำ ผู้ใช้งานสามารถวัดขนาดและสั่งผลิตขนาดได้ตามความต้องการ รวมถึงเลือกวัสดุและความหนาของกระจกได้อีกด้วย *ประตูหน้าต่างไทยเม็ททอลสามารถ customize ได้ตามขนาดที่ต้องการ แต่จำเป็นต้องตรวจสอบข้อจำกัดเรื่อง maximum size เพื่อให้เหมาะสมกับหน้างาน และรองรับกับตัวระบบ

หน้าต่างบานเลื่อนแบบกระจกมีกี่ขนาด

หน้าต่างบานเลื่อนแบบกระจกถูกนิยมใช้งานกันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากช่วยประหยัดพื้นที่และสามารถใช้งานได้อย่างสะดวก รวมถึงยังมีราคาที่คุ้มค่าต่อการใช้งานในระยะยาว และช่วยทำให้ผู้อยู่อาศัยสามารถรับชมวิวทิวทัศน์ภายนอกได้อย่างเต็มที่ *ประตูหน้าต่างไทยเม็ททอลสามารถ customize ได้ตามขนาดที่ต้องการ แต่จำเป็นต้องตรวจสอบข้อจำกัดเรื่อง maximum size เพื่อให้เหมาะสมกับหน้างาน และรองรับกับตัวระบบโดยขนาดมาตรฐานของหน้าต่างบานเลื่อนแบบกระจก ได้แก่

หน้าต่างบานเลื่อนเดี่ยว

 • ความกว้าง 100 x ความยาว 110 เซนติเมตร
 • ความกว้าง 120 x ความยาว 110 เซนติเมตร
 • ความกว้าง 120 x ความยาว 150 เซนติเมตร

หน้าต่างบานเลื่อนคู่ และบานเลื่อนสลับ

 • ความกว้าง 180 x ความยาว 110 เซนติเมตร
 • ความกว้าง 240 x ความยาว 110 เซนติเมตร
 • ความกว้าง 240 x ความยาว 150 เซนติเมตร

หน้าต่างบานเลื่อนแบ่ง 3

 • ความกว้าง 180 x ความยาว 110 เซนติเมตร

ประตูบานเลื่อนแบบกระจก งัดง่ายไหม

สำหรับผู้ที่กำลังสนใจติดตั้งประตูบานเลื่อนแบบกระจก แต่ยังมีความสงสัยและมีคำถามว่าประตูบานเลื่อนแบบกระจกงัดง่ายไหม ป้องกันพวกโจรได้หรือเปล่า ซึ่งไม่ว่าจะเป็นประตูบานเลื่อนแบบใดก็ตามสามารถงัดเข้ามาได้ทั้งนั้น แต่ในเวลาที่เลือกซื้อประตูบานเลื่อน ผู้ใช้งานควรเลือกวัสดุที่มีความแข็งแรงและมีความทนทานสูง ซึ่งอลูมิเนียมประตูบานเลื่อนของไทยเม็ททอลมีคุณภาพสูงและเทียบเท่างานอุตสาหกรรมในระดับมาตรฐานสากล พร้อมพัฒนากระบวนการผลิตด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย เพื่อให้อลูมิเนียมทุกเส้นมีความแข็งแรง ทนทาน และสวยงาม รวมทั้งยังปราศจากสารก่อมะเร็งที่ปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัย และถ้าหากใครที่มีความกังวลเรื่องการงัดแงะก็สามารถติดเหล็กดัดอีกชั้นเพื่อเป็นการป้องกันมากขึ้นอีกระดับ

แชร์