• Home
  • Blog
  • ข่าว
  • บริษัท ไทยเม็ททอล อลูมิเนียม จำกัด รับเกียรติบัตร รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2565

บริษัท ไทยเม็ททอล อลูมิเนียม จำกัด รับเกียรติบัตร รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2565

ข่าว |

สุขอนามัยของพนักงาน ลูกค้า และสิ่งแวดล้อม คือสิ่งสำคัญที่ไทยเม็ททอลฯใส่ใจ ทุกกระบวนการผลิตและขั้นตอนการทำงานของเรา จึงเป็นไปตามมาตรฐานของสถานประกอบการ เพื่อให้พนักงานมีสุขภาวะที่ดีระหว่างปฏิบัติงาน ส่งต่อเป็นผลิตภัณฑ์ไทยเม็ททอลคุณภาพสูงที่มาพร้อมนวัตกรรมปลอดสารก่อมะเร็ง

บริษัท ไทยเม็ททอล อลูมิเนียม จำกัด ได้เข้ารับมอบประกาศเกียรติคุณรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2565 ระดับประเทศ  จาก นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) โดยมีคุณอิงอร จำชาติ ผู้จัดการทั่วไป นางสาวบรรจง  เนื่องลี และนายนพดล กิตติพุทธิพงศ์ จากฝ่ายผลิต  เป็นตัวแทนบริษัทฯ เข้ารับมอบรางวัล รวมทั้งได้ใบรับรองโครงการเร่งรัดพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเชิงรุกในสถานประกอบกิจการประเภทกลุ่มเสี่ยง ขนาดกลางและขนาดเล็ก SME จากนายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีคุณสำราญ ลีโสม ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย และ คุณสุทธิดา เชี่ยวสกุล เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย เข้ารับมอบใบรับรอง เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 ณ เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

พนักงานและลูกค้าจึงมั่นใจได้ในเรื่องมาตรการความปลอดภัย รวมถึงนวัตกรรมสินค้าปราศจากสารก่อมะเร็ง เพราะไทยเม็ททอลฯใส่ใจในสุขอนามัยของพนักงาน ลูกค้า และสิ่งแวดล้อม

_________________________
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
• Website : www.thaimetal.co
• E-mail : contact@thaimetal.com
• Tel : 02-136-8866

แชร์