• Home
  • Blog
  • ข่าว
  • กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงาน

กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงาน

ข่าว |

บริษัท ไทยเม็ททอล อลูมิเนียม จำกัด ได้รับการพิจารณารางวัลระดับแพลทินัม และเข้าร่วมพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2565

เพื่อความปลอดภัยของครอบครัว “ไทยเม็ททอล อลูมิเนียม” บริษัทจึงได้เข้าร่วม โครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 กับทางสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)

บริษัท ไทยเม็ททอล อลูมิเนียม จำกัด ได้รับการพิจารณารางวัลระดับแพลทินัม และเข้าร่วมพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2565 จาก ฯพณฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา

พนักงาน คู่ค้า และลูกค้าของไทยเม็ททอล มั่นใจได้ในผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ได้มาตรฐาน ปลอดสารก่อมะเร็ง รวมถึงการดำเนินกิจการที่คำนึงถึงสุขอนามัยพนักงานตามหลักธรรมาภิบาลให้เป็นระบบและยั่งยืน

 

แชร์