• Home
  • Blog
  • ข่าว
  • การบรรยายพิเศษในหัวข้อ Carbon Footprint โดยคุณสุพัฒน์ รัตนศิริวิไล

การบรรยายพิเศษในหัวข้อ Carbon Footprint โดยคุณสุพัฒน์ รัตนศิริวิไล

ข่าว |

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา หัวข้อ “การปรับตัวของอุตสาหกรรมอลูมิเนียมไทย มุ่งสู่การสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนและการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” จัดโดยกลุ่มอุตสาหกรรมอลูมิเนียม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติและอาร์เอ็กซ์ เทรดเด็กซ์ ณ งาน The 10TH Metallugry Forum ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา

บริษัทไทยเม็ททอล อลูมิเนียม จำกัด โดยคุณสุพัฒน์ รัตนศิริวิไล กรรมการผู้จัดการ ได้รับเกียรติขึ้นบรรยายพิเศษในหัวข้อ “กรณีศึกษาเกี่ยวกับการจัดทำข้อมูลและแนวทางในการลดการปลดปล่อยคาร์บอนสำหรับการผลิตโพร์ไฟล์อลูมิเนียม” เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ประกอบการในการดำเนินกิจการ

โดย บ.ไทยเม็ททอลฯ สามารถลดการปล่อยก๊าซที่สร้างมลพิษได้ถึง “3,758” ตันต่อปี เทียบเท่าการปลูกไม้ยืนต้นกว่า 400 ต้น” นับเป็นผู้ผลิตอลูมิเนียมแห่งแรกในประเทศไทยที่ผ่านการขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ CFO & CFP จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ตามพันธกิจองค์กรที่มุ่งมั่นใส่ใจในสังคม และสิ่งแวดล้อม
_________________________
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
• Website : www.thaimetal.co
• E-mail : contact@thaimetal.com
• Tel : 02-136-8866

แชร์