• Home
  • Blog
  • ข่าว
  • โครงการบริจาคชุดแท่นอลูมิเนียมเพื่อติดตั้งแท้งค์น้ำดื่ม

โครงการบริจาคชุดแท่นอลูมิเนียมเพื่อติดตั้งแท้งค์น้ำดื่ม

ข่าว |

ณ ร.ร.บ้านปางคามน้อย อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน  วันที่ 29 มิ.ย. 61


คณะทีมงานจากบริษัท ไทยเม็ททอล อลูมิเนียม นำโดยคุณสุพัฒน์ รัตนศิริวิไล ร่วมมือกับทีม Planet Water และมูลนิธิสติ นำชุดแท่นอลูมิเนียมและอุปกรณ์เสริมเพื่อติดตั้งแท้งค์น้ำ รวมถึงเครื่องกรองน้ำดื่มสะอาดให้แก่โรงเรียน  พร้อมให้ความรู้ในการดูแลรักษาความสะอาดเพื่อป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย เพื่อให้เด็กและชุมชนมีสุขภาพและสุขอนามัยที่ดี

ชุดแท่นอลูมิเนียม และอุปกรณ์เสริมเพื่อติดตั้งแท้งค์น้ำ เป็นอัลลอยซี่รี่ 6082-T6 ซึ่งมีความแข็งสูงที่สุดในอัลลอย ซี่รี่ 6000 เหมาะสำหรับงานโครงสร้าง และอุปกรณ์ที่ต้องการความแข็งแรง

การให้ความรู้ในการดูแลรักษาความสะอาดเพื่อป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายเพื่อให้เด็กและชุมชนมีสุขภาพและสุขอนามัยที่ดี

คณะทีมงานจากบริษัท ไทยเม็ททอล อลูมิเนียม นำโดยคุณสุพัฒน์ และคุณพลกฤษณ์ รัตนศิริวิไล รับมอบประกาศนียบัตรกับจาก Planet Water องค์กรที่มีอุดมการณ์ในการมอบน้ำดื่มสะอาดทั่วโลก

แชร์