• Home
  • Blog
  • ข่าว
  • กิจกรรมตรวจวัดระดับแสงสว่าง เสียง ความร้อน

กิจกรรมตรวจวัดระดับแสงสว่าง เสียง ความร้อน

ข่าว |

บริษัท ไทยเม็ททอล อลูมิเนียม จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมการให้บริการตรวจวัดระดับแสงสว่าง เสียง และความร้อน ร่วมกับกระทรวงแรงงาน ภายใต้โครงการเสริมศักยภาพด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมในสถานประกอบกิจการ กับทางสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (สสปท.) ในวันอังคาร ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา โดยมีนายสุทธิ สุโกศล ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฯ ประจำกระทรวงแรงงาน (อดีตปลัดกระทรวงแรงงาน) เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม และนายวรานนท์ ปีติวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และเจ้าหน้าที่สถาบันฯ เข้าร่วมตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ด้วย

ทีมงาน สสปท. ได้ทำการตรวจวัดระดับแสงสว่าง เสียง และความร้อน ในพื้นที่ทำงานของแผนกรีด ชุบ หลอม ประกอบชิ้นงาน รวมไปถึงออฟฟิตสำนักงานต่างๆ ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่า พนักงานของบริษัทฯ ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีความปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดี

แชร์