ไทยเม็ททอล เข้ารับรางวัล Thailand Trust Mark

ข่าว |

บริษัท ไทยเม็ททอล อลูมิเนียม จำกัด ได้เข้ารับรางวัล T Mark หรือ Thailand Trust Mark ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดย Thailand Trust Mark เป็นตราสัญลักษณ์รับรองคุณภาพเพื่อยืนยันว่ากลุ่มผู้ผลิตสินค้าและบริการสามารถนำเสนอคุณภาพที่ยอดเยี่ยมระดับสากล อีกทั้งยังมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม และดูแลพนักงานในองค์กรอย่างเที่ยงธรรมตามมาตรฐานแรงงาน

หัวข้อ รายละเอียด
Global Quality
Certification
มีการรับรองมาตรฐานในประเทศและมาตรฐานสากลต่างประเทศ

บ.ไทยเม็ททอล ได้รับ Thai Industry Standard หรือ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.284-2560 และ ISO 9001:2015 ระบบบริหารการจัดการด้านคุณภาพ

Green Industry (Environmental Concern) ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว

บ.ไทยเม็ททอล ได้รับ ISO 14001:2015 ระบบบริหารการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และผ่านการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Industry Level 4: Green Culture) จากกระทรวงอุตสาหกรรม

CSR (Social Responsibility) มีการดําเนินกิจกรรมที่คํานึงถึงผลกระทบต่อสังคม

บ.ไทยเม็ททอลได้รับ CSR-DIW Award 2019 มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (23 ก.ย. 2562)

Fair Labour มีการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย

บ.ไทยเม็ททอลได้รับมาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001-2553)

แชร์