หน้าต่างบานเปิด/บานกระทุ้ง

บานเปิด/บานกระทุ้ง รุ่น A40

บานเปิด บานกระทุ้งคู่ + ชนกลางกระทุ้ง A40
บานเปิด บานกระทุ้งเดี่ยว A40
บานเปิด บานกระทุ้ง A40 + ช่องแสงบานติดตาย

บานเปิด/บานกระทุ้ง TS

ชุดบานกระทุ้งเดี่ยว TM (1×4)
ชุดบานเปิดคู่ + ซอยลูกฟัก TM (1×4)
ชุดบานกระทุ้ง + ซอยลูกฟัก TM (1×4)
ชุดบานกระทุ้งคู่ + บานฟิก TM (1×4)
ชุดบานกระทุ้งเดี่ยว UN (1×4)
ชุดบานเปิดคู่ + ซอยลูกฟัก UN (1×4)
ชุดบานกระทุ้งมีแบ่งกลาง UN (1×4)
ชุดบานกระทุ้งคู่ + บานฟิก UN (1×4)
ชุดบานกระทุ้งเดี่ยว TM (1 34×4)
ชุดบานเปิดคู่ + ซอยลูกฟัก TM (1 34×4)
ชุดบานกระทุ้งมีแบ่งกลาง TM (1 34×4)
ชุดบานกระทุ้งคู่ + บานฟิก TM (1 34×4)
ชุดบานกระทุ้งเดี่ยว UN (1 34×4)
ชุดบานกระทุ้ง + ซอยลูกฟัก UN (1 34×4)
ชุดบานกระทุ้งมีแบ่งกลาง UN (1 34×4)
ชุดบานกระทุ้งคู่ + บานฟิก UN (1 34×4)
ชุดบานกระทุ้งคู่ + บานฟิก TM แบบใช้กล่องก้าน
ชุดบานกระทุ้งเดี่ยว TM แบบใช้กล่องก้าน
ชุดบานกระทุ้ง + ซอยลูกฟัก TM แบบใช้กล่องก้าน
ชุดบานกระทุ้งมีแบ่งกลาง TM แบบใช้กล่องก้าน
ชุดบานกระทุ้งเดี่ยว UN แบบใช้กล่องก้าน
ชุดบานเปิดคู่ + ซอยลูกฟัก UN แบบใช้กล่องก้าน
ชุดบานกระทุ้งมีแบ่งกลาง UN แบบใช้กล่องก้าน
ชุดบานกระทุ้งคู่ + บานฟิก UN แบบใช้กล่องก้าน