บานเเลื่อน X20 Slim แบ่ง 4 บาน พร้อมช่องแสงล่าง (มีมุ้งลวด) ใช้กล่องเรียบประกบชนกลางเป็นเฟรมข้าง

เหมาะสำหรับงานบ้านและอาคารสำหนักงานทั่วไป ที่ต้องการความสวยงาม ดูทันสมัย มีรูปแบบหลากหลายให้เลือกใช้งาน ชุดบานเลื่อน มีขนาด 3” และขนาด 4” สำหรับขนาด 4” มีรางใส่มุ้งลวดได้

ดาวน์โหลด

ภาพหน้าตัด