นวัตกรรมบิลเลทที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เราได้พัฒนาวัตถุดิบอลูมิเนียมที่มีค่าการปลดปล่อยคาร์บอนต่ำ “Thai Metal Green Billet™”
เพื่อเป็นไปตามพันธกิจที่คำนึงถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ไทยเม็ททอล เลือกใช้นวัตกรรม อลูมิเนียม รักษ์โลก Thai Metal Green Billet เพื่อปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกกว่า 60%* เปรียบเทียบกระบวนการผลิตอลูมิเนียมทั่วไป เพื่อส่งเสริมความยั่งยืน “ไทยเม็ททอล” ยิ่งใช้ ยิ่งลดโลกร้อน

*เปรียบเทียบกับการหลอมอลูมิเนียมจากพลังงานถ่านหิน

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อย จากการผลิตอลูมิเนียมบิลเลท เกรด 6063

อลูมิเนียมบิลเลทจากไทยเม็ททอล (Thai Metal Green Billet™)
มีค่าการปล่อยก๊าซคาร์บอนเพียง
4.73 คาร์บอน (ตัน) /บิลเลท (ตัน) เท่านั้น
แหล่งพลังงาน ปริมาณก๊าซเรือนกระจก
คาร์บอน (ตัน) / บิลเลท (ตัน)
ถ่านหิน มากกว่า 12
ก๊าซธรรมชาติ 8-12
พลังงานหมุนเวียน 4-6
บิลเลทจากไทยเม็ททอล
(Thai Metal Green Billet™)
4.73